Desviacions. Proses de viatge

Enric Bou, Desviacions. Barcelona: L’Avenç, 2013 Josep Massot, “Els viatges del transterrat” Entrevista La Vanguardia 23.12.13 Ponç Puigdevall, “El pelegrí civil”.  El país. 14.11.13 Simona Škrabec, “Atrapats en el present.” L’Avenç 394 (octubre 2013): 56-60.] Miquel Pueyo, “Enric Bou, viatger” Segre. 21.01.14 Manuel Foraster, “Les desviacions del professor Enric Bou” Pere Guixà, “Aixecar ciutats”, La Vanguardia. Culturas. 5.02.14