Pam i pipa amb pam opípar

Nou “tour de force” del poeta Pedrals.

Josep Pedrals

FESTIVALlola04Foto: Carles Estrada

QUARTETES EN VERSOS CORRELATIUS:

1.

Si estic tocat d’amor, et duc,
refet pel vi, al punt invers.
Sovint, sóc molt de dir “com puc”.
M’enduc, pervers, el truc -oh, vers.

Si estic refet, sovint m’enduc:
tocat pel vi, sóc molt pervers.
D’amor? Al punt de dir el truc.
Et duc invers, com puc, oh, vers!

2.

Llavors sentim, gelats, l’extrem.
Humans només, maldem instant.
Eixorcs, els morts tostemps notem.
Estem vibrant l’infern arran.

Llavors, humans, eixorcs estem.
Sentim només els morts vibrant.
Gelats, maldem tostemps l’infern.
L’extrem instant notem arran.

Josep Pedrals

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s